For leverandører

Fakturabehandlingsrutiner

NMK Halsa (org.nr. 887 411 522) bruker elektronisk behandling av inngående faktura. Elektronisk behandling bidrar positivt til miljøet og sikrer en effektiv fakturabehandling som forenkler vår drift. For våre leverandører innebærer det en fordel ved at vi sikrer oversikt og tidlig behandling av fakturaer for rettidig utbetaling.

For at vi skal kunne behandle dine fakturaer på en effektiv og korrekt måte, MÅ alle fakturaer i tillegg til leveringsadresse merkes med kontaktperson (vår referanse).

Elektronisk faktura i EHF-format

Vi benytter SpareBank 1 Økonomipartner Nordmøre avd. Halsa/Heim som vår leverandør på våre regnskapstjenester.

Det er organisasjonsnummeret vårt, 887 411 522, som brukes til adressering av EHF-fakturaer.

Faktura som vedlegg til epost

Faktura må ha filtype PDF eller TIF og sendes til: 887411522@ebilag.snvregnskap.no

E-post kan bare inneholde ett (1) vedlegg og vedlegget skal tilsvare en (1) faktura. Maksimal størrelse på vedlegget er 2MB.  Epost kan ikke være en link til faktura som ligger på en internettløsning.

 Teksten i e-posten blir ikke lest manuelt, og det er ikke mulig å gi beskjeder om manuell overstyring eller behandling gjennom teksten.

Faktura som ikke er i henhold til kravene ovenfor vil ikke bli behandlet.

Postadresse for mottak av papirfaktura

NMK Halsa

c/o Svenn Marius Skålvik

Våglandsvegen 481

6683 Vågland

Betalingsbetingelser

Standard betalingsbetingelser for våre leverandører er 30 dagers betalingsfrist.

Fakturagebyr eller andre former for gebyrer aksepteres ikke.

Vi benytter disse betalingsbetingelsene for å effektivisere våre administrative prosesser og for å forbedre vår kontantstrøm. Vi håper våre samarbeidende leverandører vil ha forståelse for dette og for at vi velger å behandle alle leverandører på en konsekvent måte.

Om ikke annet er avtalt vil leverandørfakturaer rutinemessig bli registrert med minst 30 dagers betalingsfrist.

Ved spørsmål kontakt: halsanmk@gmail.com