Kjøreskoler

Kjøreskoler som ønsker å benytte Halsa Motorsportsenter til kjøreskoleopplæring tar kontakt med leder i klubben på epost halsanmk@gmail.com eller ring 915 36 411 for en gjennomgang av hva som skal til for at vi kan få til et godt samarbeid for fremtiden.

VELKOMMEN!

Vi har i forbindelse med organisering av baneleie ordnet en lukket facebook gruppe hvor dere kan legge inn ønsket tid. Så snart dere er lagt til som bruker vil vedlagte link kunne benyttes for å komme dit direkte. https://www.facebook.com/groups/843602225804191