Lisenser og avgifter 2019

Dette trenger du for å kjøre go-kart

  1. Medlemskap i NMK
  2. Førerlisens
  3. Ledsagerlisens (Hvis fører er under 18 år)
  4. Vognlisens
  5. Treningsavgift
  6. Startnummer (Kun hvis du skal kjøre løp)

Medlemskap i NMK
Både fører og ledsager må være medlem i Norsk Motor Klubb (NMK) for å kunne kjøre go-kart.

Mer informasjon Karting / Lisens

Kartsporten er for mange det første bekjentskap med bilsport. Kart gir deltagerne fartsopplevelse ved at fører er plassert nær bakken i et åpent kjøretøy. Hastigheter opp mot 80 km/t kan forekomme i de minste klassene. I de største klassene er farten høyere.

I hver av hovedklassene er det mange klasser inndelt etter alder og motorvolum. I noen av klassene kan kostnadene holdes på et rimelig nivå.

Spørsmål vedr. Karting: karting@bilsport.no (lisenssøknader må sendes på info@bilsport.no)

Førerlisenser
Krav: det kreves bestått teori og praksis kurs i regi av NBF, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Det kreves obligatorisk anmelderlisens for ledsager til utøvere t.o.m. fylte 18 år.

I karting er det 5 typer lisens.
Formel K Senior – Fra det året man fyller 19 år.
Formel-K Junior – Fra det året man fyller 13 år – ut det året man er 18 år.
Rekrutt – Fra det året man fyller 8 år – ut året man fyller 12 år
Rekrutt Trening – Det året man fyller 6 år -Ut året man fyller 7 år
Formel-K Kun trening – fra det året man fyller 8 år. Kan kun brukes til trening.

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd kart eller eierskifte må søknad skjema fylles ut og sendes inn til NBF. Ved fornyelse av vognlisens kan fjorårets vognlisens sendes NBF med påskrift om fornyelse.

Reklamelisens
Det er ingen reklameavgift på kart.

Treningsavgift
Treningsavgiften dekker leie av banen på Halsa gjennom hele sesongen.
Prisen i 2019 blir den samme som i fjor.
Første familiemedlem kr 1000,-, deretter kr 500,- pr utøver. Legger ved treningsavgifter som kan lastes ned
Innbetaling skjer til konto 4090.35.19810 . Treningsavgift 2019
Husk å merke innbetalingen med navnet på utøveren den gjelder for.

Startnummer
Startnummer er inkludert i medlemskapet, men må søkes om for å få tildelt nummer.
For startnummer i karting send e-post til June Korsmo (june@gokartsport.no) og oppgi navn, klasse og klubb.