Lisenser og avgifter ved bruk av bane

* Priser ved trening

Trening enkelt dager, 1 deltaker                                                      kr      200,-

Trening enkelt dager, deltaker nr 2, 3 osv                                     kr      100,-

Treningsavgift pr år, 1 deltaker                                                       kr    1000,- 

Treningsavgift pr år, deltaker nr 2, 3 osv                                       kr      500,-

Årskortet gjelder ikke treningsdag før løp.

Engangslisens formel-k                                                                     kr        100, –

Digital engangslisens karting

*Engangslisens inkludert leie av kart 2×10 min voksen             kr      375,-

*Engangslisens inkludert leie av kart 2×10 min barn                 kr      275,-

Leie av gokart til praktisk prøve ved lisenskurs                           kr      220,-

* Er minstepris pr dag, påfølgende heat koster 220 pr 10 min

* Det er avtale mellom klubbene NMK Halsa, NMK Rennebu, NMK Frøya, NMK Molde avd. gokart og KNA Nordvest (Ålesund kartring) om fri treningsavgift. Gjelder ikke før løp!
Andre klubber skal betale treningsavgift på hver bane.

INFO Lisenser

Dette trenger du for å kjøre go-kart

  1. Medlemskap i NMK
  2. Førerlisens
  3. Ledsagerlisens (Hvis fører er under 18 år)
  4. Vognlisens
  5. Treningsavgift
  6. Startnummer (Kun hvis du skal kjøre løp)

Medlemskap i NMK
Både fører og ledsager må være medlem i Norsk Motor Klubb (NMK) for å kunne kjøre go-kart.

Mer informasjon Karting / Lisens

Kartsporten er for mange det første bekjentskap med bilsport. Karting gir deltagerne fartsopplevelse ved at fører er plassert nær bakken i et åpent kjøretøy. Hastigheter opp mot 80 km/t kan forekomme i de minste klassene. I de største klassene er farten høyere.

I hver av hovedklassene er det mange klasser inndelt etter alder og motorvolum. I noen av klassene kan kostnadene holdes på et rimelig nivå.

Spørsmål vedr. Karting: karting@bilsport.no (lisenssøknader må sendes på info@bilsport.no)

For startnummer i karting send e-post til June Korsmo og oppgi navn, klasse og klubb.

 

INFORMASJON

Førerlisenser
Krav: det kreves bestått teori og praksis kurs i regi av NBF, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Det kreves Ledsagerlisens for utøvere under 18 år. Ledsager må gå kurs.

I karting er det 3 typer lisens.
Karting Senior – Fra det året man fyller 19 år.
Karting Junior – Fra det året man fyller 7 år – ut det året man er 18 år.
Karting Kun trening – fra det året man fyller 6 år.

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd kart eller eierskifte må søknad skjema fylles ut og sendes inn til NBF. Ved fornyelse av vognlisens kan fjorårets vognlisens sendes NBF med påskrift om fornyelse.

Reklamelisens
Det er ingen reklameavgift på kart.

Treningsavgift
Treningsavgiften dekker leie av banen på Halsa gjennom hele sesongen.
Prisen i 2020 blir den samme som i fjor.
Første familiemedlem kr 1000,-, deretter kr 500,- pr utøver. Legger ved treningsavgifter som kan lastes ned
Innbetaling skjer til konto 4090.35.19810 . Treningssavgift 2024
Husk å merke innbetalingen med navnet på utøveren den gjelder for.

Startnummer
Startnummer er inkludert i medlemskapet, men må søkes om for å få tildelt nummer.
For startnummer i karting send e-post til June Korsmo (june@gokartsport.no) og oppgi navn, klasse og klubb.