Midt Norsk Cupen

Midt Norsk Cup’n arrangeres av klubbene KNA Nordvest, NMK Molde, NMK Halsa og NMK Frøya.
Løpene fordeler seg fra mai til september.

Følg cupen på facebook 

Alle løp legges ut på Gokartrace.no

Reglement for Midtnorsk cupen for Formel-K revidert 30.01.2017

Løp i 2018

5. Mai KNA Nordvest

16. Juni NMK Molde

8. September NMK Halsa,

Tilleggsregler 3. runde midtnorskcupen 2018

Tidsskjema-Halsa-2018

 

Sammenlagt etter 2 runder.

LØPSOPPLEGG:

Det kjøres 1 innledende heat og 2 finaler:

  • Oppstilling 1. innledende etter resultat av tidkjøring.
  • Oppstilling 1. finale etter resultat av 1. innledende.
  • Oppstilling 2. finale etter resultat av 1. finale.
  • Resultat løp i henhold til rekkefølge ved målgang i finale.

LØPSLENGDE:

Cadetti trening. Innledende heat: 10 min Finaler: 10 min

Cadetti. Innledende heat: 10 runder Finaler: 12 runder

Alle andre klasser. Innledende heat: 12 runder Finaler: 15 runder

Ved Wet-race kan løpsledelse redusere antall runder i en eller flere klasser.

POENGBEREGNING:

Midtnorsk Cupen kjøres over 3 løp, med 2 tellende finaler i hvert løp. Totalt 6 finaler gjennom sesongen.
Deltager må ha stilt til start på alle 3 baner for å telle i total sammendraget.
Det gis poeng ut i fra følgende skala: 30 – 25 – 22 – 20,19,18,17,16 osv. Det gis poeng for prefinale og finale. Alle finaler er tellende, men man skal stryke 1 finale fra sammenlagtlisten hos de som har deltatt i alle delløp. Utelukkelse gir 0 poeng og kan ikke strykes fra sammenlagtlisten i Midtnorsk Cupen. Har deltaker deltatt i mindre enn 6 finaler skal det ikke strykes noen finale.

Poenglikhet
Dersom det ved cupens slutt er poenglikhet mellom en eller flere førere, vil den fører som har flest 1. plasser ende først i sammenlagtresultatet. Er det fremdeles poenglikhet, settes den med flest 2.
plasser først osv. Dersom ikke deltakerne kan skilles ved å regne plasseringer, dømmes den først i cupen som plasserte seg best i cupens siste finale.

POENG SAMMENLAGT:

Deltaker må kjøre alle tre runder for å være med om sammenlagt seieren i cupen.