Midt Norsk Cupen

Midt Norsk Cup’n arrangeres av klubbene KNA Nordvest, NMK Molde, NMK Halsa og NMK Frøya.

I 2019 blir det ikke avholdt cup. NMK Halsa arrangerer Halsa Grand Prix 14.09.2019

Følg cupen på facebook 

Alle løp legges ut på Gokartrace.no

Reglement for Midtnorsk cupen for Formel-K revidert 30.01.2017

Løp i 2018

5. Mai KNA Nordvest

16. Juni NMK Molde

8. September NMK Halsa,

Tilleggsregler 3. runde midtnorskcupen 2018

Tidsskjema-Halsa-2018

Sammenlagt etter 2 runder.

LØPSOPPLEGG:

Det kjøres 1 innledende heat og 2 finaler:

  • Oppstilling 1. innledende etter resultat av tidkjøring.
  • Oppstilling 1. finale etter resultat av 1. innledende.
  • Oppstilling 2. finale etter resultat av 1. finale.
  • Resultat løp i henhold til rekkefølge ved målgang i finale.

LØPSLENGDE:

Cadetti trening. Innledende heat: 10 min Finaler: 10 min

Cadetti. Innledende heat: 10 runder Finaler: 12 runder

Alle andre klasser. Innledende heat: 12 runder Finaler: 15 runder

Ved Wet-race kan løpsledelse redusere antall runder i en eller flere klasser.

POENGBEREGNING:

Midtnorsk Cupen kjøres over 3 løp, med 2 tellende finaler i hvert løp. Totalt 6 finaler gjennom sesongen.
Deltager må ha stilt til start på alle 3 baner for å telle i total sammendraget.
Det gis poeng ut i fra følgende skala: 30 – 25 – 22 – 20,19,18,17,16 osv. Det gis poeng for prefinale og finale. Alle finaler er tellende, men man skal stryke 1 finale fra sammenlagtlisten hos de som har deltatt i alle delløp. Utelukkelse gir 0 poeng og kan ikke strykes fra sammenlagtlisten i Midtnorsk Cupen. Har deltaker deltatt i mindre enn 6 finaler skal det ikke strykes noen finale.

Poenglikhet
Dersom det ved cupens slutt er poenglikhet mellom en eller flere førere, vil den fører som har flest 1. plasser ende først i sammenlagtresultatet. Er det fremdeles poenglikhet, settes den med flest 2.
plasser først osv. Dersom ikke deltakerne kan skilles ved å regne plasseringer, dømmes den først i cupen som plasserte seg best i cupens siste finale.

POENG SAMMENLAGT:

Deltaker må kjøre alle tre runder for å være med om sammenlagt seieren i cupen.